สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๑๙
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพหรือลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ให้แก่สถานประกอบกิจการ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าชนะ ,อำเภอท่าฉาง,อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. บริษัท กลุ่มสมอทอง จำกัด 2. บริษัท ชินไทยวู้ด จำกัด และ 3. บริษัท พีระมิดพาราวู้ด จำกัด

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจติดตาม ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด