มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล บริจาคเงิน 100 ล้านบาท เพื่อสมทบกองทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๕๐
นายสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล (ที่ 4 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ASIAN พร้อมด้วยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังการบริจาคในนามมูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล จำนวนเงิน 100 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ของศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จังหวัดสมุทรสาคร
มูลนิธิสมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล บริจาคเงิน 100 ล้านบาท เพื่อสมทบกองทุนศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ

โดยมี ศ. ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 4 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงสี (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และคณะผู้บริหารจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้แทนในการรับมอบ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเร็ว ๆ นี้

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด