รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงสกลนคร เยี่ยมแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

พฤหัส ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๑:๔๖
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมคณะของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสกลนคร โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย
รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงสกลนคร เยี่ยมแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวต้อนรับ นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ได้นำนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสกลนคร ประกอบด้วย กลุ่มทอผ้าย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู กลุ่มงานหัตถกรรมตำบลค้อเขียว กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการย้อมด้วยการใช้พืชสีคราม และโครงการแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกลุ่มแรงงานนอกระบบและให้กำลังใจแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลและเครือข่ายด้านแรงงานของจังหวัดสกลนครที่มาร่วมต้อนรับ ซึ่งอาสาสมัครแรงงานเหล่านี้เป็นผู้เชื่อมประสานภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่พื้นที่ เป็นผู้ที่มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวม ทำงานใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในชุมชน ในการนำภารกิจประสานการให้บริการด้านแรงงาน เพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้ ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมที่ยั่งยืนอีกด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคณะ ยังได้พบกับญาติและลูกสาวของ น.ส.ศุภรัตน์ งันลาโสม สาวไทยที่ประสบอุบัติเหตุพลัดลงมาจากตึกเสียชีวิตที่เมืองเบลล่า ประเทศโอมานเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมที่ผ่านมา และรัฐบาล กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานความช่วยเหลือ ในวันนี้ญาติและลูกสาวจึงได้เดินทางมาขอบคุณนายกรัฐมนตรีและคณะที่ได้ช่วยเหลือนำศพกลับมาบำเพ็ญกุศลตามความประสงค์ของญาติที่จังหวัดสกลนครได้สำเร็จ          

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มอาชีพแรงงานนอกระบบ รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อสนับสนุนให้เกิดการจ้างงานในระดับพื้นที่และพัฒนาต่อยอดเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้ให้ความสำคัญกับแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเป็นแรงงานกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงแรงงานได้เสนอ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. .... เพื่อดูแลพี่น้องแรงงานนอกระบบ ซึ่ง ครม. ได้มีมติอนุมัติหลักการแล้วเมื่อวันที่28 ธ.ค. 2564 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่แรงงานนอกระบบให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ได้รับการคุ้มครอง มีหลักประกันทางสังคม และรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรได้

ที่มา: กระทรวงแรงงาน

รมว.สุชาติ ร่วมคณะ นายก ลงสกลนคร เยี่ยมแรงงานนอกระบบ สร้างอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด