IND ร่วมกิจกรรมคืนผืนป่าโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect

พุธ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๔:๐๖
บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IND โดยคุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานบริหาร และคุณวรางคณา ณ ลำพูน ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่ากับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (maiA) และกรมป่าไม้ ในโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect ณ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และป่าชุมชนบ้านบุญเริง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รวม 91 ไร่ โดย IND ได้ร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จำนวน 2 ไร่ เป็นเงินจำนวน 88,000 บาท ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้
IND ร่วมกิจกรรมคืนผืนป่าโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant Protect

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด