สพร.22 นครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพให้ผู้ถูกกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช

อังคาร ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๒๗
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โดยกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเชื่อมผลิตภัณฑ์ ให้กับผู้ถูกกักขัง ตามโครงการ MOU สถานศึกษาเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง (1 เรือนจำ 1 MOU) ระยะเวลาฝึก 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 13 -17 มิถุนายน 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกจำนวน 9 คน ณ สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สพร.22 นครศรีธรรมราช ฝึกอาชีพให้ผู้ถูกกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด