STP ลั่นระฆังเทรดวันแรก ประสบความสำเร็จ เปิดตลาดราคาหุ้นเหนือจอง 11.11 %

อังคาร ๑๔ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๕:๓๒
บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP จัดพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี คุณสุรนัย โรจน์วงศ์จรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย คุณสวง ทั่งวัฒโนทัย กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ตลอดจน คณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จ พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมทั้ง คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และ คุณยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมยินดี ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ.รัชดาภิเษก
STP ลั่นระฆังเทรดวันแรก ประสบความสำเร็จ เปิดตลาดราคาหุ้นเหนือจอง 11.11 %

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด