ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับให้การต้อนรับทีมงานจากแอพเพิล ออโต้ ออคชั่นและธนาคารเกียรตินาคินภัทร

13 Jun 2022

ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับ ให้การต้อนรับ คุณอนุชาติ ดีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา), คุณณิชาภา มุสิโก (ที่ 7 จากขวา) บริษัท แอพเพิล ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ที่มาใช้บริการโรงแรมฯ ในการต้อนรับคุณสมเกียรติ จอมปรัชญา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (ที่ 4 จากขวา), คุณนรนนท์ ลิ่วเฉลิมวงศ์ รองประธานสายวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพสินเชื่อลูกค้ารายย่อย (ที่ 6 จากขวา), คุณชัชวาลย์ เชาวนะ ผู้อำนวยการ ฝ่าย NPL Management (ที่ 2 จากขวา) จากธนาคารเกียรตินาคินภัทร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมศูนย์ประมูลแห่งใหม่ ของบริษัทแอพเพิลฯ ณ สำนักงานติวานนท์

ทินิดี โฮเต็ล บางกอก กอล์ฟ คลับให้การต้อนรับทีมงานจากแอพเพิล ออโต้ ออคชั่นและธนาคารเกียรตินาคินภัทร