ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

จันทร์ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๙
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยให้แก่ คุณกัมพล ตันสัจจา ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ทั้งนี้ยังมี ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ ได้รับการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้มี คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี ซึ่งพิธีได้จัดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน  2565  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด