รพ.กทม.เตรียมพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคฝีดาษลิง - เฝ้าระวังการแพร่ระบาดในสวนสัตว์อย่างใกล้ชิด

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๔๗
นายสุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กทม. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงของสถานพยาบาลในสังกัด กทม. หลังคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเห็นชอบกำหนดให้โรคฝีดาษลิงเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการแพทย์ ได้สั่งการให้ทุกโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.เฝ้าระวังคนไข้ทั้งห้องฉุกเฉิน (ER) และผู้ป่วยนอก (OPD) รวมถึง รพ.ที่มีคลินิกเฉพาะทาง เช่น คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกโรคผิวหนัง หากพบผู้ป่วยติดเชื้อจะเร่งแยกกักตัวเฉพาะโรค เบื้องต้นได้กำหนดให้ รพ.สิรินธร เปิดศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอุบัติใหม่ เพื่อเฝ้าติดตามข้อมูลและควบคุมดูแลสถานการณ์โรคฝีดาษลิงอย่างใกล้ชิด พร้อมรายงานข้อมูลให้ผู้บริหารและกระทรวงสาธารณสุขทราบทันที

นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ำแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังและควบคุมโรคแก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตามมาตรการ Universal Prevention (UP) โดยให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสัตว์ป่วยโดยเฉพาะลิง และหนู หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรงและสิ่งของของผู้ป่วย รวมถึงลมหายใจของผู้ป่วย หมั่นล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลทำความสะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสสัตว์ หรือสัมผัสสิ่งของสาธารณะ ใช้ผ้าปิดจมูกและปาก เมื่อไปในสถานที่เสี่ยงมีโรคระบาด หากพบผู้ป่วยให้แยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อออกจากผู้อื่น อย่างไรก็ตาม แม้การฉีดวัคซีนป้องกันไข้ทรพิษจะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อดังกล่าวได้ แต่ควรฉีดเฉพาะบุคคลที่ต้องทำงานมีความเสี่ยง หรือใกล้ชิดกับคน หรือสัตว์ที่ติดเชื้อเท่านั้น และวัคซีนยังสามารถรับได้ภายหลังการได้รับเชื้อไม่เกิน 14 วัน หากมีอาการเจ็บป่วยให้รีบไปพบแพทย์ทันที และแยกกักตัว เพื่อมิให้ผู้ป่วยแพร่กระจายเชื้อ

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา กทม. กล่าวเพิ่มเติมถึงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงในสถานประกอบการสวนสัตว์ในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น ซาฟารีเวิลด์ ที่มีการจัดแสดงสัตว์ป่ากลุ่มลิงและกลุ่มสัตว์ฟันแทะที่นำเข้าจากต่างประเทศว่า สำนักงานเขตคลองสามวา ได้ตรวจสอบการประกอบกิจการเลี้ยง รวบรวมสัตว์ฯ ของบริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน) เพื่อติดตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงภายในสวนสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์ (ผู้จัดการทั่วไปสายสวนสัตว์) ได้รายงานว่า บริษัทฯ มีมาตรการลดการสัมผัสของนักท่องเที่ยวกับลิง เช่น งดกิจกรรมถ่ายรูปร่วมกับลิง จัดให้มีเว้นระยะห่างระหว่างกรงสัตว์กับนักท่องเที่ยว เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้งลดการนำเข้าสัตว์จำพวกลิงจากต่างประเทศ ซึ่งไม่มีการนำเข้ามานานกว่า 10-15 ปี แล้ว นอกจากนี้ ได้พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณกรงสัตว์เป็นประจำทุกสัปดาห์ โดยใช้น้ำยาที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์ ควบคู่กับการสังเกตอาการของสัตว์ป่วยอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิงและเชื้อโรคต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน ตลอดจนได้ประสานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมปศุสัตว์ กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคฝีดาษลิง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมพร้อมแนวทางป้องกันทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์ เทคโนโลยี เวชภัณฑ์ต่าง ๆ อีกด้วย

ที่มา: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด