โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน จาก American College of Emergency Physicians

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๖:๒๐
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรองมาตรฐาน การดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) จาก American College of Emergency Physicians การันตีคุณภาพดูแลผู้สูงอายุยอดเยี่ยม Accredited Senior - Friendly Services
โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน จาก American College of Emergency Physicians

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความสุขของผู้สูงวัย #AgeFriendlyHospital เป็นโรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Geriatrics Emergency Department Accreditation (GEDA) ในระดับ Bronze Standard เป็นโรงพยาบาลลำดับที่ 5 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา รองจาก โรงพยาบาลในประเทศแคนนาดา 2 แห่ง สเปน 1 แห่ง และบราซิล 1 แห่ง จาก American College of Emergency Physicians ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด้วยความมุ่งมั่น และมีนโยบายอย่างชัดเจนในการให้บริการ แบบครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล นักโภชนาการ นักกายภาพบำบัด  นักกิจกรรมบำบัด   สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือที่ทันสมัย  ให้บริการตรวจรักษาโรคในผู้ป่วยสูงอายุ ประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุม ตั้งแต่ตรวจคัดกรองก่อนเกิดโรคด้วยโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพคัดกรองความเสี่ยง   รักษาโรค ช่วยพื้นฟู  ติดตามผลการรักษา มีการไปเยี่ยมถึงบ้าน  การดูแลครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สภาพแวดล้อม  เช่นการดูแลเรื่องอาหารที่มีบริการตลอด 24 ชั่วโมง  การช่วยเหลือในเรื่องของอุปกรณ์เคลื่อนที่   (ไม้เท้า, เครื่องช่วยเดิน)   รวมถึงเป็นการประสานงานระหว่างทีมแพทย์กับครอบครัวในการดูแลผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด -  วัยเก๋า เราเชี่ยวชาญ

  • ผู้สูงอายุมั่นใจแม้ในยามวิกฤติ ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง ที่แรกและที่เดียวในเอเชียที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการดูแลผู้ป่วย สูงอายุในห้องฉุกเฉิน
  • ดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน มากกว่า 3,000 คน/ปี
  • มีทีมแพทย์ทุกสาขาและพยาบาล มีความรู้ความสามารถเฉพาะ พร้อมดูแลเพื่อให้ผู้สูงอายุ ใช้ชีวิตได้ปกติเหมือนก่อนเจ็บป่วย
  • ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจร ตั้งแต่รับที่บ้าน ถึงโรงพยาบาลและบริการกลับบ้าน อย่างปลอดภัย ด้วยรถพยาบาล แพทย์ พยาบาล สหสาขา

ที่มา: โรงพยาบาลสมิติเวช

โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลแรกและโรงพยาบาลเดียวในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รับรองมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุฉุกเฉิน จาก American College of Emergency Physicians

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด