ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จัดกิจกรรม Uniwise Golf Tournament 2022

ศุกร์ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๑๕
บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด ได้จัดกิจกรรม Uniwise Golf Tournament 2022 ณ สนามกอล์ฟเมืองแก้ว บางนา-ตราด เพื่อเป็นการพบปะ สังสรรค์ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง ยูนิไวส์ ออฟชอร์ กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด
ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จัดกิจกรรม Uniwise Golf Tournament 2022

โดยงานกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทยูนิไทย ยูนิไวส์ ออฟชอร์ และ Miclyn Express Offshore เข้าร่วม ได้แก่ คุณนภดล มัณฑะจิตร Chairman of Unithai Group, Mr. Diederik DeBoer Chairman of Uniwise Offshore, Mr. Lawrence Lua - Chairman of Miclyn Express Offshore, Mr. Darren Ang - CEO of Miclyn Express Offshore, คุณไพรัตน์ ทิวากรพรรณราย Managing Director of Unithai Group, Mr. Jon-Axel Hauglum, คุณวิเชียร นิมมลรัตน์ Co-Head of Business บริษัท ยูนิไวส์ ออฟชอร์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ที่มา: ยูนิไทย กรุ๊ป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด