สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม มาตรา 26 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1

09 Jun 2022

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร โดยฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม มาตรา 26 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 ให้กับพนักงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์เซอร์วิส 2010 จำนวน 10 คน ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์เซอร์วิส 2010 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยทั้งนี้ นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ได้เข้าเยี่ยมชมการทดลองการทดสอบและได้เข้าพบกับ นายไพบูลย์ อินปาว เจ้าของสถานประกอบกิจการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อู่ทิพย์เซอร์วิส 2010 เพื่อปรึกษาหารือพิจารณาการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม มาตรา 26

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม มาตรา 26 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร ดำเนินการทดลองทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตาม มาตรา 26 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1