รมว.สุชาติ เยือนภูเก็ตสั่งเร่งฝึกทักษะครูสอนกระดานโต้คลื่น รองรับท่องเที่ยวอันดามัน

พุธ ๐๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๒๖
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมของแรงงานในภาคธุรกิจการท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายลง และประเทศไทยประกาศเปิดประเทศเต็มตัว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างชาติให้ความสนใจและมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และเป็นจังหวัดอันดับต้นๆ ที่สามารถสร้างเม็ดเงินด้านการท่องเที่ยวเข้าประเทศ
รมว.สุชาติ เยือนภูเก็ตสั่งเร่งฝึกทักษะครูสอนกระดานโต้คลื่น รองรับท่องเที่ยวอันดามัน

นอกจากนี้ จังหวัดภูเก็ตมีรายได้หลักมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอีกด้วย ดังนั้นเมื่อประกาศเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้ว ภาคธุรกิจจึงต้องเตรียมความพร้อมอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าด้านการส่งเสริมการขายการวางแผน การให้บริการ การจัดหาแรงงาน ที่สำคัญคือบุคลากรให้บริการมีความพร้อมหรือมีเพียงพอแล้วหรือยัง ในส่วนนี้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญอย่างมาก สั่งให้กระทรวงแรงงาน เร่งหาแรงงานและฝึกทักษะแรงงานให้พร้อม จึงได้มอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเร่งดำเนินการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน และรองรับผลิตกำลังแรงงานเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สำหรับในจังหวัดภูเก็ต ให้เร่งฝึกทักษะแรงงานที่ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดภูเก็ตใน 3 อุตสาหกรรมสำคัญด้วย เช่น แรงงานที่ทำงานด้านโรงแรม/ที่พัก แรงงานในภาคบริการสุขภาพ อาทิ ธุรกิจสปา และการพัฒนาทักษะแรงงานในกลุ่มธุรกิจท่าเทียบเรือ เป็นต้น

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันแรงงานในจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วยอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวมีทั้งหมด 317,210 คน ภาคธุรกิจโรงแรม 73,273 คน มีหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยดำเนินการฝึกทักษะฝีมือแรงงาน คือ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง รายงานว่าขณะนี้ ได้มีการเปิดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอนกระดานโต้คลื่น ให้กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนวอเตอร์สปอร์ต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันกิจกรรมกระดานโต้คลื่นได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างมาก แต่ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านนี้ ทางสถาบันฯ จึงเปิดฝึกอบรมให้แก่แรงงานและผู้ประกอบกิจการ ที่สนใจเป็นผู้ฝึกสอนกระดานโต้คลื่น จัดอบรมระหว่างวันที่ 3-7 มิถุนายน 2565 เพื่อให้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถทำหน้าที่ฝึกสอนให้แก่นักท่องเที่ยวที่สนใจเล่นกีฬาโต้คลื่นจะเป็นอีกอาชีพที่สร้างรายได้ได้ดี

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่าในปีนี้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต มีเป้าหมายพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานในภาคการท่องเที่ยว จำนวน 364 คน ดำเนินการแล้ว จำนวน 286 คน หลักสูตรที่ดำเนินการฝึก อาทิ บาร์เทนเดอร์ ผู้ประกอบอาหารไทย 4 ภาค การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม และบาริสต้ามืออาชีพ นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการฝึกทักษะฝีมือให้แก่พนักงานของตนเอง ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีเป้าหมายดำเนินการกว่า 35,000 คน ดำเนินการแล้วกว่า 10,000 คน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว ทั้งการลดหย่อนภาษี และการขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนเป็นกรณีตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งผู้ประกอบกิจการส่วนใหญ่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทำให้ได้พัฒนาทักษะฝีมือได้ตรงตามความต้องการสำหรับ สปก.หรือแรงงานที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต โทร 076-685270 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

ที่มา: กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมว.สุชาติ เยือนภูเก็ตสั่งเร่งฝึกทักษะครูสอนกระดานโต้คลื่น รองรับท่องเที่ยวอันดามัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด