สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๕:๔๕
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดฝึกอบรมอาชีพเสริมตามโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ณ บ้านกูแบอีแก ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และสาขาการทำขนมไทย ณ บ้านปาดังยอ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ให้กับผู้สูงอายุ(อายุ 55-59ปี) รวมจำนวน 40 คน ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส จัดฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด