สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ขับเคลื่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐาน ISO

อังคาร ๐๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๓:๔๔
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์จัดประชุมคณะทำงานผู้ตรวจประเมินภายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 รอบประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อคัดเลือกศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและสาขาอาชีพที่จะดำเนินการตรวจประเมินตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของศูนย์ทดสอบมาตรฐานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ แห่งที่ 1 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์ขับเคลื่อนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามมาตรฐาน ISO

ทั้งนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ประกาศการเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกำหนดแผนการขับเคลื่อนการดำเนินการทดสอบฯ ให้เป็นที่ยอมรับ มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นระบบ โปร่งใส เป็นธรรมและเป็นกลาง ซึ่งได้นำข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยขึ้นทะเบียนบุคคลตามมาตรฐาน ISO/IEC 1724 : 2012 มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุรินทร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด