รพ.พระรามเก้า จับมือ บมจ. ปตท. จัดโครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข) เพื่อบุคลากร ร่วมฟิตร่างกายบอกลา "โรคออฟฟิศซินโดรม"

จันทร์ ๐๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๑๗:๓๒
นายแพทย์วิทยา วันเพ็ญ (ที่ 8 แถวบน) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลพระรามเก้า เป็นตัวแทนร่วมกิจกรรมใน "โครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข)" โดยโรงพยาบาลพระรามเก้า ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจแก่บุคลากร ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีปัญหาเรื่องออฟฟิศซินโดรม มาร่วมเข้าโปรแกรมดูแลสมรรถภาพทางร่างกาย พร้อมรับความรู้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธี โดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง จากโรงพยาบาลพระรามเก้า ณ สถาบันรักษาความปวดและสร้างเสริมความเข้มแข็งของโรงพยาบาลพระรามเก้า หรือ FIX & FIT โรงพยาบาลพระรามเก้า
รพ.พระรามเก้า จับมือ บมจ. ปตท. จัดโครงการ PTT Me Suk (ปตท. มีสุข) เพื่อบุคลากร ร่วมฟิตร่างกายบอกลา โรคออฟฟิศซินโดรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด