มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี

02 Jun 2022

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากด้วยศาสตร์พระราชาและการพึ่งพาตนเอง หัวข้อ "ฝึกอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สมาร์ทโฟนและการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ แก่กลุ่มผู้สูงวัย" โดยมีนายบุญเสริม กันต่ายรองนายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่ให้เกียรติมากล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ณ โรงแรมเวสเกต ตำบลบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 26 -27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้ มีผู้สูงอายุจากอำเภอต่างๆ ในอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 32 คนเข้าร่วมโครงการ วิทยากร ได้แก่ คุณอธิชา เทศขำ เจ้าของบริษัท ALL Angles Thailand และทีมงาน บรรยากาศการฝึกอบรมเน้นสาระบันเทิง ทำให้สามารถสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเข้าถึง เข้าใจ และเข้ากันได้

ความรู้ที่ได้จากการอบรม ได้แก่ การตั้งค่าสมาร์ทโฟนเบื้องต้น ในระบบแอนดรอยด์ และระบบไอโอเอส เริ่มตั้งแต่เมื่อซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ต้องทำอย่างไรบ้าง เมนูการทำงานพื้นฐานและปุ่มต่างๆ การถ่ายโอนข้อมูล การล็อกอินระบบด้วยอีเมล การโหลดแอปพลิเคชัน การตั้งค่าต่างๆ ในโทรศัพท์ เช่น ตั้งรหัสล็อกเครื่อง การเปิดปิดแจ้งเตือน การปรับขนาดตัวหนังสือ แสง การตั้งค่าวอลเปเปอร์ ลูกเล่นในกล้อง และเทคนิคการถ่ายภาพด้วยกล้องสมาร์ทโฟน การใช้แอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ได้แก่ ไลน์ เฟซบุ๊ก ยูทูบ เป๋าตัง แอปธนาคาร แอปสั่งอาหาร แอปซื้อขายสินค้าออนไลน์ แอปประชุมทางไกล และแอปอื่นๆ ที่ผู้สูงอายุสนใจสอบถาม

มรภ.พระนคร ฝึกอบรมการใช้สมาร์ทโฟน แก่กลุ่มผู้สูงวัย จ.นนทบุรี