ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

พฤหัส ๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๙:๐๘
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีมอบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่ ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้มอบปริญญาบัตรฯ โดยมี รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาทิ คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์หอการค้าไทย คุณพิพัฒ พะเนียงเวทย์ คุณเกริกไกร จีระแพทย์ คุณวิชัย อัศรัสกร คุณจีรพันธ์ อัศวะธนกุล รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ที่ปรึกษาอธิการบดี รศ.ดร.รุ่งรัตน์ ชัยสำเร็จ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะเศรษศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร 24 ชั้น 18 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ม.หอการค้าไทย มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด