บางจากฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับซื้อมังคุดและสับปะรดจากเกษตรกรมาสมนาคุณลูกค้า

พฤหัส ๐๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ๐๘:๕๒
บางจากฯ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดในภาคตะวันออกและเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในภาคเหนือ เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดในปริมาณมากพร้อมกัน โดยรับซื้อมังคุดและสับปะรดนำมาสมนาคุณให้กับลูกค้าสมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมันบางจาก ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่ร่วมรายการ
บางจากฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับซื้อมังคุดและสับปะรดจากเกษตรกรมาสมนาคุณลูกค้า
  • สมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับฟรีมังคุด 1 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ถึง 4 มิถุนายน 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ
  • สมาชิกบางจากที่เติมน้ำมันตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับฟรีสับปะรด 1 ลูก (น้ำหนักประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม) ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2565 ถึง 6 มิถุนายน 2565 ณ สถานีบริการน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการ

โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อปั๊มบางจากที่ร่วมรายการและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangchakmarketplace.com    การนำผลผลิตทางการเกษตรมาสมนาคุณผู้ใช้น้ำมัน นอกจากจะได้ช่วยเหลือเกษตรกรแล้ว ยังมีส่วนช่วยลดค่าครองชีพให้ผู้บริโภคได้ทางหนึ่งด้วย

ที่ผานมา บางจากฯ ได้ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดพร้อมกันจำนวนมาก บางจากฯ จะเข้าช่วยรับซื้อและนำมาสมนาคุณลูกค้า   ผู้ใช้น้ำมัน  อาทิเช่น มะนาว สับปะรด ลำไย ไข่ไก่ หอม กระเทียม  เป็นต้น  ทั้งนี้ด้วยแนวคิด Greenovative Destination ของสถานีบริการน้ำมันบางจาก  ไม่เพียงมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคได้รับนวัตกรรมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเท่านั้น แต่ยังมุ่งหวังให้สถานีบริการน้ำมันบางจากเป็นจุดหมายของการแบ่งปันและสร้างสรรค์สังคมไทยที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนไปพร้อมกันด้วย

ที่มา: ฮักเดอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด