สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขา การก่ออิฐฉาบปูน 18 ชั่วโมง

พุธ ๐๑ มิถุนายน ๒๐๒๒ ๑๕:๒๙
นายเพชรเหล็ก ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมตามโครงการบูรณาการร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด ดำเนินการฝึกอบรม สาขา การก่ออิฐฉาบปูน 18 ชั่วโมง โดยมีนายธนูศิลป์ คำโกน ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 ทำหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัสดุฝึกอบรมจากบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด เพื่อสร้างเป็นธนาคารขยะให้กับโรงเรียน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี 50 ปี (บ้านห้วยกระแสน) ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขา การก่ออิฐฉาบปูน 18 ชั่วโมง
สนพ.อำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขา การก่ออิฐฉาบปูน 18 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด