STP เคาะราคาไอพีโอ 18 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อ 2 , 6-7 มิ.ย. ปักธงเทรด mai 14 มิ.ย. นี้

อังคาร ๓๑ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๔:๑๑
นายสุรนัย โรจน์วงศ์จรัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สหไทยการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ STP ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจการพิมพ์บรรจุภัณฑ์กระดาษและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด พร้อมด้วย
STP เคาะราคาไอพีโอ 18 บาท/หุ้น กำหนดจองซื้อ 2 , 6-7 มิ.ย. ปักธงเทรด mai 14 มิ.ย. นี้

นางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการบริหาร หัวหน้าสายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้น STP และ นางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังลงนามในสัญญาการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน (IPO) ของ STP ร่วมกับ ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทหลักทรัพย์ ในฐานะผู้ร่วมจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด

โดย STP เสนอขายหุ้น IPO จำนวน 25,400,000 หุ้น กำหนดราคาหุ้นละ 18 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 2 , 6-7 มิถุนายนนี้ คาดเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 โดยเงินระดมทุนใช้ขยายโรงงานและลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต และรองรับโอกาสในการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในอนาคต

ที่มา: ไออาร์ พลัส

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด