ยกระดับนวัตกรรม สู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคต กับโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศกับไปรษณีย์ไทย

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๐
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ร่วมกับ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพและผลักดันประสิทธิภาพแวดวงธุรกิจขนส่ง ในการแข่งขันการทำธุรกิจสู่โลกอนาคต และการให้บริการแก่ประชาชนที่เหนือกว่า ภายใต้โจทย์ "เราจะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร?" (HOW MIGHT WE GO ABOVE AND BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATION) พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนและเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท และสิทธิ์ประโยชน์เพื่อต่อยอดแนวคิดทางธุรกิจอีกมากมาย
ยกระดับนวัตกรรม สู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคต กับโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศกับไปรษณีย์ไทย

ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  กล่าวว่า "บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ บริษัท ทรู ดิจิทัล พาร์ค จำกัด  มีความตั้งใจที่จะจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพ และผลักดันประสิทธิภาพแวดวงธุรกิจขนส่ง ในการแข่งขันการทำธุรกิจสู่โลกอนาคต และการให้บริการแก่ประชาชนที่เหนือกว่า ภายใต้โจทย์ "เราจะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร?" (HOW MIGHT WE GO ABOVE AND BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATION) ซึ่งเราได้เล็งเห็นถึงสถานการณ์โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์อย่างเข้มข้น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  จึงอยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่ มาร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมต่อยอดความคิด ยกระดับ และร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา "ธุรกิจขนส่ง" ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการมีบทบาทสำคัญในการส่งสินค้าให้ถึงที่หมาย กับโครงการนำร่องเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้บริโภค โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาธุรกิจใหม่ (New S-Curve) โดยเราเปิดรับทุกไอเดีย ไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน หรือนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ โดยไอเดียของทีมที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การบ่มเพาะและต่อยอดเป็นธุรกิจใหม่ในโลกอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างประสบการณ์และส่งเสริมศักยภาพของผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้แข็งแกร่งในสนามประลองฝีมือ Business Ideas Challenge กับเหล่าสตาร์ทอัพชั้นนำระดับประเทศ และนอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สอดรับกับทิศทางหรือเป้าหมายของการทำนวัตกรรมของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  คือ "มุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ยกระดับการดำเนินงานและการให้บริการอย่างก้าวกระโดด ให้กับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมและเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน" โดยเราได้ดำเนินงานด้านนวัตกรรมตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน โดยในปีนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด มีนโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมโดยมุ่งเน้นไปยังการใช้ Digital Technology เป็นพื้นฐานและเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติของภาครัฐ ภายใต้นโยบาย Digital Economy ที่จะยกระดับและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล บนแผนแม่บทการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกด้วย"   

โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Post: Journey to Startup Sandbox 2022) เป็นหนึ่งในแผนงานภายใต้แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ของ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ 1. Leadership Program: Problem Statement defined workshop เป็นการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะกรรมการ ปณท และผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ได้โจทย์ในการทำนวัตกรรมในปีนี้

ระยะที่ 2. Intensive Innovation Challenge Program เป็นการจัดกิจกรรมแข่งขันนวัตกรรมภายในองค์กร

ระยะที่ 3. Startup Sandbox Program เป็นการจัดกิจกรรมบ่มเพาะสตาร์ทอัพ

อนึ่งโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Post: Journey to Startup Sandbox 2022) ภายใต้โจทย์ "เราจะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร?" (HOW MIGHT WE GO ABOVE AND BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATION) ได้ดำเนินการมาถึงระยะที่ 3 ของแผนงานภายใต้แผนส่งเสริมและขับเคลื่อนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม ประจำปี 2565 ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายใต้โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Post: Journey to Startup Sandbox 2022) แล้ว โดยเป็นโครงการที่เปิดรับสมัครคนรุ่นใหม่มาร่วมแข่งขัน ประชันไอเดีย เพื่อโชว์วิสัยทัศน์และแนวคิดการทำธุรกิจ เพื่อยกระดับนวัตกรรมสู่ธุรกิจขนส่งแห่งอนาคต ในรูปแบบของ Business Ideas Challenge เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างศักยภาพและผลักดันประสิทธิภาพของแวดวงธุรกิจขนส่ง ในการแข่งขันการทำธุรกิจสู่โลกอนาคต และการให้บริการแก่ประชาชนที่เหนือกว่า

โดยทีมที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้ารอบ 3 ทีมสุดท้าย จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Journey to Startup Sandbox เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2565 พร้อมรับรางวัลเงินทุนสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์ในการใช้พื้นที่ Co-Working Space ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ที่ทำงานที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์แบบสำหรับสตาร์ทอัพแห่งแรกในไทยที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บนพื้นฐานบรรยากาศการทำงานที่สอดรับกับไอเดียของคนรุ่นใหม่ที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นระยะเวลา 3 เดือน มูลค่ากว่า 70,000 บาท อีกด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ "โครงการบ่มเพาะนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Post: Journey to Startup Sandbox 2022) ภายใต้โจทย์ "เราจะส่งมอบคุณค่าที่เหนือกว่าความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร?" (HOW MIGHT WE GO ABOVE AND BEYOND CUSTOMERS' EXPECTATION) ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่  https://forms.gle/fG4zw7qoYWweSEa7A หรือ Scan QR Code บนสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการฯ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 

ที่มา: ไปรษณีย์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด