ออร์กานอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ประกาศความร่วมมือในการผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ (Smart Family Planning) เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๙
บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัท ยาและเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพของผู้หญิง ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ประกาศความร่วมมือในการผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ (Smart Family Planning) ภายใต้แนวคิด "Her Promise on Her Day" โดยบริษัทฯ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ และความพยายามในการส่งเสริมสุขภาวะผู้หญิง ความมุ่งมั่นดังกล่าวเป็นไปเพื่อส่งเสริมสังคมที่มีสุขภาพแข็งแรง โดยมีผู้หญิงเป็นรากฐานสำคัญที่จะทำให้ครอบครัวและสังคมรอบตัวของพวกเธอมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ออร์กานอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ประกาศความร่วมมือในการผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ (Smart Family Planning) เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น

นายไมเคิล ฮีธ อุปทูตสหรัฐ รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย กล่าวว่า "เรามีความภูมิใจต่อผลงานที่บริษัทอเมริกันอย่างออร์กานอนได้ทำเพื่อประเทศไทย และยังมีบริษัทอเมริกันอีกมากที่กำลังขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมศักยภาพผู้หญิง การสร้างเสริมสุขภาพ และนำเสนอโซลูชั่นด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ "โครงการนโยบายครอบครัวคุณภาพเพื่อผู้หญิง" (Smart Family Planning for Women) เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลงานอันยอดเยี่ยมที่สามารถทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเมื่อหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรร่วมมือกันผลักดันโครงการฯ ผมขอแสดงความชื่นชมในความคิดริเริ่มของกระทรวงสาธารณสุขในการผลักดันโครงการที่ส่งผลต่อสุขภาพผู้หญิงโดยตรง รวมทั้งการสนับสนุนศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของผู้หญิง ผมขอเน้นย้ำว่าประเทศไทยไม่ได้กำลังรับมือกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจเหล่านี้อยู่เพียงลำพัง แต่ยังมีสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน"

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า "การเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดที่ต่ำลง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อจำนวนประชากรไทยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต ในทางกลับกันเรายังมีปัญหาการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นและการเกิดที่ด้อยคุณภาพนับเป็นความท้าทายหลักที่สังคมไทยกำลังเผชิญ เพื่อเป็นการรับมือกับปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ และส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็น การแจกยาเม็ดคุมกำเนิดฟรี การมอบบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยและฝังยาคุมกำเนิดฟรีที่สถานบริการเครือข่ายของ สปสช. ทั่วประเทศ การมอบสิทธิประโยชน์ในการตรวจคัดกรองเบื้องต้นให้แก่ผู้มีบุตรยาก ตลอดจนผลักดันนโยบายด้านการช่วยเหลือภาวะมีบุตรยาก เป็นต้น ทั้งหมดนี้เพื่อผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพให้เกิดขึ้นจริงในสังคมไทย โดยกระทรวงสาธารณสุขมีความยินดีที่จะได้ใช้โอกาสครบรอบหนึ่งปีของออร์กานอน ในการร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้หญิงไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาวะที่ดีในสังคม อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทย"

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานกรรมการ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย กล่าวว่า "หนึ่งในหนทางที่จะแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมได้ในระยะยาว คือการสร้างการตระหนักรู้ และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง แต่ต้องยอมรับว่ายังมีกลุ่มคนอีกไม่น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงความรู้ในเรื่องดังกล่าวที่ถูกต้องได้ มูลนิธิคีนันฯ จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับออร์กานอนในโครงการต่างๆ เพื่อร่วมกันเดินหน้าผลักดันเรื่องเพศศึกษาและวิธีการคุมกำเนิดให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้อพยพและผู้ใช้แรงงาน เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายในชุมชน ซึ่งจะเป็นการช่วยผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพให้ประสบความสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง โดยเป้าหมายของเราคือการสร้างสังคมที่ผู้หญิงทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง"

มร.คุง คาเรล เคราท์บ๊อช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออร์กานอน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมา ออร์กานอนเชื่อเสมอว่าผู้หญิงคือรากฐานของสังคมที่แข็งแรง และการที่ผู้หญิงมีสุขภาพที่ดีย่อมหมายถึงครอบครัวและสังคมรอบๆ ตัวเธอก็จะมีสุขภาวะที่ดีตามไปด้วย ออร์กานอนจึงถือโอกาสพิเศษในวาระครบรอบหนึ่งปีนี้ เดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาท้องไม่พร้อมและปัญหาอัตราการเกิดต่ำ ซึ่งเป็นความท้าทายหลักในสังคมไทยในขณะนี้ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ออร์กานอนพร้อมสนับสนุนหน่วยงานทุกภาคส่วน และเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยผลักดันให้นโยบายครอบครัวคุณภาพประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน"

ที่มา: ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

ออร์กานอน ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ประกาศความร่วมมือในการผลักดันนโยบายครอบครัวคุณภาพ (Smart Family Planning) เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด