ไทยเบฟสนับสนุนจัดงาน FTI EXPO 2022

จันทร์ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๐:๕๐
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดย คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน "FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIES มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมไทย" เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 โดยมี คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย คุณทวี ปิยพัฒนา คุณกฤษณ์ อิ่มแสง คุณอภิชิต ประสพรัตน์ คุณวิวรรษน์ เหมมณฑารพ คุณโฆษิต สุขสิงห์ และ คุณทำนาย ราชโคตร ร่วมพิธี ณ อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เมื่อวันก่อน
ไทยเบฟสนับสนุนจัดงาน FTI EXPO 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด