UBE ยกทัพสินค้า Organic Future Food ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

ศุกร์ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๔๐
นางสาวสุรียส โควสุรัตน์ (คนกลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE ผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร นำผลิตภัณฑ์กลุ่ม Organic Future Food  เช่น แป้งมันสำปะหลังออร์แกนิค ฟลาวมันสำปะหลัง และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามเทรนต์อาหารสุขภาพของโลก ภายใต้แบรนด์ UBS, TASUKO, SAVVY, UBA และ SEASON ร่วมออกงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่และครบวงจรที่สุดแห่งเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24- 28 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
UBE ยกทัพสินค้า Organic Future Food ร่วมงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022

สำหรับการร่วมออกงาน THAIFEX-ANUGA ASIA 2022 ในครั้งนี้ เพื่อสร้างการรับรู้แบรนด์สินค้าของกลุ่มบริษัท UBE ไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่ม B2B, ลูกค้าทั่วไป หรือ เจ้าของกิจการร้านเบเกอรี่ให้มากขึ้น รวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่าง "แป้งทอดกรอบ Tasuko อร่อย สุข ทุกคำ" ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการผลิตฟลาวมันสำปะหลังออร์แกนิคมาตรฐานระดับโลก อีกทั้งเพื่อสร้างยอดขายให้กลุ่มบริษัท UBE สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับ UBE

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) หรือ UBE เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมันสำปะหลังรายใหญ่ของประเทศ มีผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ เอทานอล และแป้งมันสำปะหลัง ประกอบด้วย แป้งมันสำปะหลัง (Tapioca Starch) และแป้งฟลาวมันสำปะหลัง (Cassava Flour) ทั้งแบบทั่วไปและแบบออร์แกนิค ซึ่ง UBE ถือเป็นผู้ผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร (Well-integrated Tapioca Player) รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง UBE ยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยได้ขยายสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรชนิดอื่นที่มีมูลค่าสูง (High Value Product หรือ HVP) เช่น กาแฟอินทรีย์ (Organic Coffee) และข้าวอินทรีย์ (Organic Rice) อีกทั้งยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ UBE ยังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด Zero Waste ซึ่งเป็นการนำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น น้ำ และ กากมันสำปะหลัง มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานผลิตเอทานอลและแป้งมัน และผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในโรงงาน และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค UBE มุ่งมั่นที่จะก้าวสู่บริษัท Food Tech ผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดกระบวนการปลูกไปจนถึงมือผู้บริโภค รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ UBE เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.ubonbioethanol.com/ และ Facebook page : UBE Group

 

 

ที่มา: บริษัท เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด