สพร.23 ปัตตานี สร้างเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๒
นายวาริน สองเมือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เดินทางร่วมกับนางจิรนันท์ ยิ่งล้ำ ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานฯ เข้าตรวจเยี่ยมและมอบป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ,หนังสือรับรองและประกาศ ให้แก่ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
สพร.23 ปัตตานี สร้างเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด