โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565

พฤหัส ๒๖ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๐:๔๕
คุณชนิสา บุญสุวรรณ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท รับโล่เกียรติคุณผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 จากคุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เนื่องในโอกาสที่โรงแรมฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565
โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565
โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมต้นแบบของจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด