สพร.23 ปัตตานี เร่งผลิตช่างไฟให้มีหนังสือรับรองไปทำงาน

พุธ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๙
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี โดยกลุ่มงานมาตรฐานฝีมืแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายอาคาร ระดับ 1 ภาคปฏิบัติ จำนวน 7 คน พร้อมประชาสัมพันณ์การประเมินความรู้ความสามารถ ณ ห้องทดสอบมาตรฐานฯ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี ทั้งนี้เพื่อผลิตช่างไฟฟ้าให้ได้หนังสือรับรองเพื่อไปทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายต่อไป
สพร.23 ปัตตานี เร่งผลิตช่างไฟให้มีหนังสือรับรองไปทำงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด