สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

ศุกร์ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๙
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย นำโดยนางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปีพ.ศ.2565 ให้กับคณะกรรมการพิจารณาทุนสนับสนุนจากสถาบันนวัตกรรมแห่งชาติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Video Conference )
สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

โดยได้รับพิจารณาในเบื้องต้น จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. แพลทฟอร์มการพัฒนาทักษะอาชีพเชื่อมอาร์คโลหะสำหรับยานยนต์ท่องเที่ยวชุมชน 2.ชุดทำไข่ขาวอินทรีย์ผงอนามัย 3.ระบบช่วยผลิตอาหารปลาสวยงามด้วยวัตถุดิบชุมชน 4.ตู้อบผักแผ่นชนิดหมุนค่าไฟฟ้าเป็นศูนย์ ทั้งนี้โครงการทั้งหมดมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้อย่างก้าวกระโดดและช่วยต่อยอดอุตสาหกรรมเดิม เพิ่มรายได้ของประชากรได้มากขึ้น

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย

สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด