กลุ่มเบญจจินดาจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล สู่การแข่งขันระดับโลก

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๐๘
คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานบริหาร กลุ่มเบญจจินดา พร้อมด้วยคุณพิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการร่วม บริษัท ยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด และคุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล
กลุ่มเบญจจินดาจับมือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาหลักสูตรสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัล สู่การแข่งขันระดับโลก

โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมลงนาม ซึ่งความร่วมมือเพื่อต่อยอดทักษะความรู้บุคลากรเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศและพร้อมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสู่ระดับโลก

ที่มา: เบญจจินดา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด