สพร.17 จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๐๗
นายชาญนะ เอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน มอบวุฒิบัตร แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 40 คน ที่ผ่านการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม แรงงานผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ หลักสูตร การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ฝึกตัดเย็บโจงกระเบน และประดิษฐ์ผีเสื้อ ณ วัดเนินพระ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง
สพร.17 จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

พร้อมรับมอบผีเสื้อจำนวน 500 ชิ้น เพื่อนำไป ประดับนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

สพร.17 จัดโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด