FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

พฤหัส ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๑
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล ผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องกรองน้ำและระบบน้ำแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,125 ล้านบาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "FTI"
FTI เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด