SME D Bank ประชุมร่วม มทร.ล้านนา และสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ สนับสนุนเงินทุนคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์แรงงานฝีมือตรงความต้องการตลาด

พุธ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๕๔
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดยนายพิชิต มิทราวงศ์ นายชาตรี เวทสรณสุธี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) กับสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ เพื่อเชื่อมโยงการวางหลักสูตรการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง จับคู่นักศึกษาจบใหม่ของ มทร.ล้านนา ได้รับโอกาสเข้าทำงานในองค์กรของสมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ ที่มีความต้องการแรงงานฝีมือเฉพาะทาง ทั้งนี้ SME D Bank พร้อมสนับสนุนด้านเงินทุน ช่วยให้สมาชิกสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ มีสภาพคล่องเพียงพอในการลงทุนจ้างแรงงานใหม่ รวมถึง เสริมด้านงานพัฒนา พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้ตรงความต้องการตลาด โดยการประชุมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานกรรมการ ธพว. ในฐานะนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานการประชุม ณ มทร.ล้านนา เมื่อเร็วๆ นี้
SME D Bank ประชุมร่วม มทร.ล้านนา และสภาอุตสาหกรรม จ.เชียงใหม่ สนับสนุนเงินทุนคู่งานพัฒนา ตอบโจทย์แรงงานฝีมือตรงความต้องการตลาด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด