EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022

อังคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๑๐
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) รับรางวัล "Thailand Top Company Awards 2022" ประเภท "Best Cross Border Business Services Awards" รางวัลความเป็นเลิศด้านการให้บริการแก่ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานที่ดี มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศของลูกค้าผู้ประกอบการ มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุกตลาดต่างประเทศรวมถึง CLMV ซึ่งมีโอกาสทางธุรกิจและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงในโลกยุค Next Normal ได้อย่างประสบความสำเร็จ ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมก้าวไปสู่การเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย (ขวา) องคมนตรี ในงาน "Thailand Top Company Awards 2022" จัดโดยนิตยสาร Business+ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดของประเทศ ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้
EXIM BANK รับรางวัล Thailand Top Company Awards 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด