YOFC เปิดตัววิดีโอโฆษณาใหม่ "Lighting Up the Future" เนื่องในวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก

อังคาร ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๐๙:๔๕
การบูรณาการอย่างลึกซึ้งระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง 5G, คลาวด์คอมพิวติ้ง และบิ๊กดาด้า กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนเราอย่างมหาศาล และช่วยให้เราสามารถขยายขอบเขตของจินตนาการให้กว้างไกลยิ่งขึ้น

สังคมดิจิทัลและชีวิตดิจิทัลควรมีคนเป็นศูนย์กลางเสมอ ด้วยเหตุนี้ วายโอเอฟซี (YOFC) ผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง จึงอุทิศตนให้กับการสร้างซูเปอร์ไฮเวย์สำหรับรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เส้นใยแก้วนำแสงคุณภาพเหนือชั้นเพื่อเชื่อมทั่วทุกมุมโลกด้วยเส้นใยแก้วนำแสงความมุ่งมั่นและพันธกิจนี้ผลักดันให้วายโอเอฟซีให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นอิสระ การยกระดับความพยายามในการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสงยุคใหม่ และการสร้างเครือข่ายเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดเพื่อประโยชน์ของประชากรทุกคนทั่วโลก โดยอาศัยโซลูชันที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงเพื่อตอบสนองความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการด้านข้อมูล

เนื่องในวันโทรคมนาคมและสังคมสารสนเทศโลก ประจำปี 2565 (World Telecommunication and Information Society Day หรือ WTISD 2022) วายโอเอฟซีได้เปิดตัววิดีโอโฆษณาพิเศษในชื่อ "จุดประกายอนาคต" (Lighting Up the Future) โดยวายโอเอฟซีเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าสามารถสร้างสะพานที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการสื่อสารของผู้คน ด้วยการขจัดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและเอาชนะการพัฒนาที่ไม่สมดุล เพื่อจุดประกายอนาคตใหม่ให้ชีวิตดิจิทัลดียิ่งกว่าเดิม

วิดีโอ - https://mma.prnewswire.com/media/1818534/0513.mp4ที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด