ผู้ถือหุ้น SWC ไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 64 อัตรา 0.265 บ./หุ้น

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๙
คุณประจักษ์ ตั้งคารวคุณ (กลาง) กรรมการบริษัท และคุณชนินทร์ เย็นสุดใจ (ที่3จากขวา)ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SWC ร่วมถ่ายภาพภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายปันผลงวดครึ่งหลังปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.265 บาท รวมเป็นเงิน 86.67 ล้านบาท ซึ่งกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 นี้ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ณ ห้องประชุมสำนกงานใหญ่ เลขที่ 1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้
ผู้ถือหุ้น SWC ไฟเขียวจ่ายปันผลครึ่งหลังปี 64 อัตรา 0.265 บ./หุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด