TQR ส่ง บ.อาร์สแควร์ เซ็น MOU ร่วมกับ บ.ไทยรี

จันทร์ ๐๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๔๓
คุณอดิศร วิเชียรเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด เป็นตัวแทน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การใช้บริการระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ กับคุณฐิตาพร ธารากิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรี เซอร์วิสเซส จำกัด เพื่อให้บริการ เรียนรู้-อบรม ในระบบออนไลน์ ที่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้งานผ่านใบหน้า "Face Detection and Face Recognition" เพิ่มประสิทธิภาพในการอบรม
TQR ส่ง บ.อาร์สแควร์ เซ็น MOU ร่วมกับ บ.ไทยรี

ทั้งนี้ บริษัท อาร์สแควร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ของบริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR โดย TQR ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ดำเนินธุรกิจเป็น Software-as-a-Service มุ่งเน้นด้าน Learning Management Platform ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการให้บริการอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพของการเรียนการสอน และงานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

ที่มา: ที คิว อาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด