DR "NDX01" และ DR "STAR5001" เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ศุกร์ ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๖
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ของตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR "NDX01" ที่อ้างอิงกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในดัชนี NASDAQ 100 ของสหรัฐอเมริกา และ DR "STAR5001" ที่อ้างอิงกองทุนอีทีเอฟที่ลงทุนในดัชนี STAR 50 ของจีน ในวันที่ 6 พ.ค. 2565 ซึ่ง DR ทั้ง 2 ตัวนี้อ้างอิงกับ ETF ที่จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ผู้ลงทุนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bualuang.co.th หรือศึกษาข้อมูล DR เพิ่มเติมได้ที่ www.setinvestnow.com
DR NDX01 และ DR STAR5001 เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด