"ชัยวุฒิ"ต้อนรับทูตเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล-ไอซีที สร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ-สังคม สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๓๑
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมให้การต้อนรับนายฟาน จี๊ ทัญ (H.E. Mr. Phan Chi Thanh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ชัยวุฒิต้อนรับทูตเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล-ไอซีที สร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ-สังคม สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ในโอกาสนี้ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายฟาน จี๊ ทัญ ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามในมิติต่าง ๆ อาทิ ความมั่นคง สังคม และเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะสนับสนุนความร่วมมือด้านดิจิทัลและไอซีทีระหว่างสองประเทศ ได้แก่ การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยี นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การส่งเสริมทักษะดิจิทัลแก่บุคลากร การจัดการกับข่าวสารบนสื่อออนไลน์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล และการสนับสนุนภาคธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและไอซีที โดยทั้งสองฝ่ายเห็นว่า การจัดตั้งกลไกการทำงานร่วมกันจะช่วยให้สามารถผลักดันความร่วมมือในประเด็นสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกระทรวงฯ และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยจะมีการประสานงานและหารือกันในรายละเอียดต่อไป

ที่มา: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ชัยวุฒิต้อนรับทูตเวียดนาม ผลักดันความร่วมมือด้านดิจิทัล-ไอซีที สร้างความมั่นคง เศรษฐกิจ-สังคม สองประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด