BIS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๗
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ ธนวัฒน์ คงเจริญสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแบบครบวงจร ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,884 ล้านบาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BIS"
BIS เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด