KCC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๑๔
ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย สุชาติ บุญบรรเจิดศรี ประธานกรรมการบริหาร และ ทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,294 ล้านบาท ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "KCC"
KCC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด