ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมจ่ายปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๔:๕๖
นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ผู้นำตลาดหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านพลังงานรายใหญ่ของประเทศ ร่วมเป็นประธานในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฯ เพื่อสรุปผลดำเนินงานของปี 2564 และพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ด้วย โดยมี นายอรรณพ เตกะจรินทร์, นายสิงหะ นิกรพันธุ์, นายไต้ จงอี้, นายบุญชัย โสวรรณวนิชกุล, นายอวยชัย ศิริวจนา และนางสุนันท์ สันติโชตินันท์ ร่วมประชุมด้วย ณ โรงงานบริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมฯบางปู
ถิรไทย ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมจ่ายปันผล 0.12 บาทต่อหุ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด