ผถห.AJA พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

พฤหัส ๐๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๑:๓๘
ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการ , นายพิชัย ปัญจสังข์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, นางปรางค์ทิพย์ จันทร์วิสิฐศักดิ์ (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหาร ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ AJA ถ่ายภาพร่วมกัน ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ และกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เมื่อเร็วๆ นี้
ผถห.AJA พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด