สัมมนา NT CSR 2022 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๙
นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและ รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เป็นประธานเปิดสัมมนาโครงการ NT CSR 2022 ภายใต้ชื่อโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565 ผ่านโปรแกรม ZOOM
สัมมนา NT CSR 2022 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

โดย นายสมยศ ธนพิรุณธร รองกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้บริหาร และคณะทำงานโครงการ ฯ และผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศรับทราบทิศทางนโยบายการดำเนินงาน NT CSR และแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 โดยมี นายศิริพงศ์ ถมกระจ่าง ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 2 บรรยายหัวข้อแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2565-2569 และการดำเนินงานโครงการ ในปี 2565 และ ดร.จงโปรด คชภูมิ ผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Environment ,Social, Governance ESG/Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายหัวข้อการขับเคลื่อน CSR ขององค์กรสู่ความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติของ Sustainable Development Goals (SDGs) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NT Youth Club สู่ความยั่งยืนต่อไป

ที่มา: โทรคมนาคมแห่งชาติ

สัมมนา NT CSR 2022 โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด