นายกฯ ญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ดันไทยผลิตนักนวัตกรขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๐๒๒ ๑๖:๐๙
นายคิชิดะ ฟูมิโอะ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของสถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KOSEN - KMITL) สถาบันแรกของไทยที่ได้รับการออกแบบหลักสูตรด้านวิศวกรรรมศาสตร์ที่เข้มข้นทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติจากประเทศญี่ปุ่น สู่การพัฒนานักนวัตกรที่มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสถาบันโคเซ็นให้การต้อนรับ ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
นายกฯ ญี่ปุ่น เยี่ยมชมสถาบันโคเซ็นแห่ง สจล. ดันไทยผลิตนักนวัตกรขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด