ABM ปักหมุดปี 65 รายได้โต-กำไรเพิ่ม

อังคาร ๐๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๖
นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกำจร ประธานกรรมการ (ที่ 3 จากขวา) นางณัชปภา ควรสถาพร (คนแรกจากขวา) รองประธานกรรมการ นางสาวธิญาดา เมฆพงษ์สาทร (ที่ 2 จากขวา) กรรมการและประธานกรรมการบริหาร และนายพนม ควรสถาพร (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการและกรรมการบริหาร พร้อมคณะกรรมการ บริษัท บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จำกัด (มหาชน) หรือ ABM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุม THE BRIGHT ชั้น 3 อาคาร A เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ABM ปักหมุดปี 65 รายได้โต-กำไรเพิ่ม

โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ สำหรับปี 2565 บริษัทฯ คาดการณ์รายได้จะเติบโต 40-50 % จากปีที่ผ่านมา ที่มีรายได้รวม 1,931.75 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.80 ล้านบาท ตามภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัว รวมถึงได้รับอานิสงส์จากราคาถ่านหินที่อยู่ในระดับสูงทำให้กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมหันมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพิ่มขึ้น การศึกษาธุรกิจใหม่ๆ ที่มีอัตรากำไรสูงขึ้น การขยายฐานลูกค้าทั้งในประเทศและกลุ่ม EEC การมุ่งเน้น R&D ตลอดจนการบริหารจัดการขนส่งด้านโลจิสติกส์และการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจและขีดความสามารถในการทำกำไรให้กับบริษัท ตอกย้ำวิสัยทัศน์ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านเชื้อเพลิงชีวมวลอย่างยั่งยืนของไทย

ที่มา: เดอะเวย์ คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด