ผู้ถือหุ้น PSTC พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๐๒๒ ๑๖:๕๐
นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการ, นายรัชชนันท์ ชานะมัย (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางสาวปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ (ที่ 1 จากขวา) กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการ บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PSTC) ถ่ายภาพร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการเติบโตภาพรวมของรายได้ในปีนี้ที่ระดับ 28% เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น และสามารถสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565
ผู้ถือหุ้น PSTC พร้อมใจโหวตผ่านทุกวาระ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด