วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2565

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๖:๐๗
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
วช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญชวนผู้มีความสนใจเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ในระหว่างวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2565

เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่และประเทศ

ผู้ที่สนใจสามารถ Download ใบสมัครได้ทาง QR Code ที่ปรากฏเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 056-219100-29 ต่อ 1139 หรือ 086-8141746

ที่มา: สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด