DIMET (Siam) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ศุกร์ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๓:๒๗
บมจ.ไดเมท (สยาม) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 : ดร.วรดิศ ธนภัทร ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 5 จากขวา), พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ (ที่ 4 จากขวา) , นายเหอ จือ หวง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 1 จากขวา) ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาวาระการรับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามกำหนด เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องบอลรูม สนามกอล์ฟ บางปู กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต
DIMET (Siam) ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด