"ชัยวุฒิ"ต้อนรับผู้บริหารโนเกีย พร้อมพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล

พฤหัส ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๔:๓๔
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากบริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย Mr. Ricky Corker ตำแหน่ง Chief Customer Experience Officer ณ ห้องประชุม MDES1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยที่ประชุมได้มีการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่บริษัทโนเกียฯ มีความเชี่ยวชาญ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล การเชื่อมต่อสายเคเบิลใต้น้ำ เครือข่าย 5G โทรคมนาคม คลาวน์ และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยกับบริษัท โนเกียฯ ในอนาคตต่อไป
ชัยวุฒิต้อนรับผู้บริหารโนเกีย พร้อมพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล
ชัยวุฒิต้อนรับผู้บริหารโนเกีย พร้อมพัฒนาความร่วมมือด้านดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด